Prawo Rodzinne – Adwokat Płock

Oferujemy wsparcie adwokata podczas spraw dotyczących prawa rodzinnego w Płocku. To nieraz skomplikowane sytuacje, stanowiące dodatkowe obciążenie emocjonalne dla uczestników. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata.

Adwokat rodzinny Płock

Jesteśmy świadomi, że sprawy związane z prawem rodzinnym, ze względu na swoją specyfikę i dynamikę, wymagają stałego kontaktu adwokata z klientem. Zajmujemy się nimi w sposób dyskretny i rzetelny, zawsze mając na uwadze najlepszy interes klientów. Reprezentujemy klientów przed sądami, a także podczas negocjacji i mediacji. Prawo rodzinne to jedna z głównych dziedzin, w których się specjalizujemy, jednak zapewniamy również wsparcie w innych sprawach cywilnych.

Prawo rodzinne Płock – sprawy majątkowe

Świadczymy także pomoc adwokacką w sprawach majątkowych małżonków. Doradzamy przy wyborze odpowiedniego ustroju majątkowego małżeństwa, uwzględniając sytuację życiową klientów. Nasza kancelaria prowadzi sprawy związane między innymi z:

 • umowami majątkowymi małżeńskimi (intercyza),
 • ustanowieniem rozdzielności majątkowej przez sąd,
 • podziałem majątku wspólnego małżonków,
 • pozbawieniem małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • ustanowieniem rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków i wyłączeniem odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka,
 • ustanowieniem wspólności majątkowej, ograniczeniem lub rozszerzeniem wspólności majątkowej.

Adwokat rodzinny Płock – rozwody

Reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach rozwodowych, zapewniając kompleksowe uregulowanie wszystkich kwestii związanych z rozwodem i separacją. Przygotowujemy pozwy rozwodowe oraz inne niezbędne dokumenty. Prowadzimy sprawy dotyczące prawa rodzinnego w zakresie:

 • unieważnienia małżeństwa,
 • rozwodu z obcokrajowcem,
 • separacji
 • rozwodów bez orzekania o winie,
 • rozwodów z orzekaniem o winie jednego małżonka,

Prawo rodzinne Płock – alimenty

Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące alimentów, zarówno po stronie uprawnionych do ich otrzymywania, jak i po stronie zobowiązanych do ich płacenia. Obowiązek zapłaty świadczeń alimentacyjnych może wynikać z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi:

 • alimentów na dzieci małoletnie i uczące się,
 • alimentów na rzecz innych krewnych,
 • alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka,
 • zwrotu niesłusznie zapłaconych alimentów,
 • wystąpienia do komornika o egzekucję alimentów.
 • zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • zasądzenia, podwyższenia lub obniżenia alimentów,
 • uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Adwokat rodzinny Płock – władza rodzicielska

Pomagamy w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, sprawowania opieki oraz regulowania kontaktów z dzieckiem. Oferujemy usługi prawa rodzinnego związane z:

 • przyznaniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej,
 • ograniczeniem władzy rodzicielskiej,
 • zawieszeniem władzy rodzicielskiej,
 • nieprzestrzeganiem przez rodzica ustalonego sposobu kontaktów z dzieckiem,
 • porozumieniami wychowawczymi,
 • ustaleniem miejsca pobytu dziecka,
 • ustaleniem kontaktów rodziców z dzieckiem,
 • ograniczeniem i zakazaniem kontaktów z dziećmi,
 • zmianą postanowień sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania i władzy rodzicielskiej,
 • uznaniem dziecka,
 • przysposobieniem dziecka,
 • sądowym zaprzeczeniem lub ustaleniem ojcostwa,
 • zezwoleniem na zarządzanie majątkiem dziecka,

Nasza kancelaria cechuje się dyskrecją i indywidualnym podejściem do każdej sprawy. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.